Akademi Tanı Laboratuvarı  Anasayfa İletişim
Akademi Tanı Laboratuvar'ına Hoşgeldiniz!

TESTLERİMİZ

BİYOKİMYA ENDOKRİNOLOJİ
Albumin Trigliseridler ACTH Paratiroid Hormon(PTH)
Mikro Albumin Kreatinin ADH Progesteron
Aldolaz Kreatinin klirensi Aldosteron 17 Alfa OH Progesteron
Alkali Fosfataz (ALP) Kreatin Kinaz (CK) Androstenedion Prolaktin
Amilaz Kreatin KinazMB(CKMB) Angiotensin I Plazma Renin Aktivitesi
Amonyak Laktat Angiotensin II SHBG
APO-A1 Lipid Total Anti-Tg Serbest Tiroksin (FT4)
APO B LDH(Laktat Dehidrogen.) Beta-HCG Serbest T3 (FT3)
AST (SGOT) Lipaz C-peptit Testosteron
ALT (SGPT) Lp Elektroforezi DHEA/DHEAS Serbest Testosteron
GGT LösinAminopeptidaz(LAP) Estradiol (E2) TPO (Troid Peroks.Ab)
Asit Fosfataz Lp(a) (Lipoprotein) FSH Tiroglobulin (h-Tg)
ASO Melanin Gastrin Triiyodotironin (T3)
CRP Okzalat GH (Growth hormon) Tiroksin (T4)
RF Kolinesteraz İnsülin TSH
Bakır Piruvat Kinaz (PK) 17 OH Kortikosteroidler TSH Reseptör Ab
Bakır İdrarda Protein Total 17 Ketosteroidler VanilmandelikAs(VMA) 
Bence-Jones Proteini Sodyum (Na) Kortizol IGF-1(Somatomedin C)
Bilirubin Total Potasyum (K) LH IGF bp3
Bilirubin Direkt Klorür (Cl) Makroprolaktin I. Trimester Down Send.
Bilirubin İndirekt Magnezyum (Mg) OGTT 1 hr 50 gr II.Trimester Down Send.
BUN Üre OGTT 3 hr 100 gr
Çinko (Zn) Üre Klirensi İMMÜNOLOJİ
Fenil Ketonlar (PKU) Ürik asit Alfa- 1 Antitripsin IgA
Fosfor (İnorganik) Üroporfirin Alfa 2 makroglobulin IgG
Glukoz Üroporfirin (24 hr) c-ANCA /p-ANCA IgG1
Glutamat 5- HIAA Anti- ds-DNA IgG2
Globulin Tam İdrar tahlili AMA IgG3
HbA1c İdrarda Kreatinin Anti Nükleer Ab(ANA) IgG4
hs -CRP İdrarda Üre Anti-Kardiyolipin IgG IgD
Homosistein İdrarda Sodyum Anti-Kardiyolipin IgM IgE
Kalsiyum İyonize İdrarda Okzalat Apolipoprotein A1 IgM
Kalsiyum (Ca) İdrarda Sitrat Apolipoprotein B ECP
Kolesterol  Total İdrarda Kalsiyum Chlamydia  Antikoru İmmüno Elektroforez
Kolesterol LDL İdrarda Fosfor Coombs İndirekt Kompleman C3
Kolesterol HDL CMV IgG-IgM Kompleman C4
Kolesterol VLDL ENA Profili Kriyoglobulinler
İLAÇ VE TOKSİKOLOJİ Epstein-Barr IgG-IgM LE hücresi
Carbamazepine Lityum Gruber-Widal Listeria
Cyclosporine Phenobarbital Haptoglobulin Prealbumin
Digitoksin Phenytoin HLA B-7 RF (Romatoid Faktör)
Digoksin Theophyline HLA B-27 Rubella IgG
Drug abuse Valproik asit H pylori Antijeni Rubella IgM
KEMİK BELİRTEÇLERİ H pylori Antikoru Seruloplazmin
Coll A1 gen mutasyonu Osteokalsin HSV Tip I     IgG-IgM Soğuk Aglütinasyon
Crosslaps (B-CTx) Parathormon HSV Tip II   IgG-IgM Sperm Antikorları
Deoksipridinolin Spot İdrarda Kalsiyum HBsAg Toxoplazma IgG
Fosfor(inorganik) 24 hr İdrarda Kalsiyum Anti HBs Toxoplazma IgM
Kalsiyum 1-25 OH vitamin  D3 Anti HBc IgM TPHA
NTXCN 25 OH vitamin D3 Anti HBc Total VDRL(RPR)
HEMATOLOJİ HBeAg ALERJİ
Aktiv.Prot C resist Faktör X Anti HBe Ağaç Polenleri
Anti Trombin III Faktör XI Anti HAV IgM Akarlar
Antikardiyolipinler Faktör XII Anti HAV Total Çayır Polenleri
a PTT Faktör XIII Anti HCV Ev Tohumları
Demir (Fe) Hemogram Anti-H Delta Gıdalar
Demir Bağlama( TIBC) Hemoglobin Elekt. HBV -DNA Hayvan Epiteli
D-Dimer Kan Grubu HCV-RNA Mantar ve Mayalar
Eritrosit Ozmotik Dir. Kanama Zamanı Anti HIV 1-2 Rast IgE Kapsamı
Fibrin Yıkım Ür. (FDP) Lökosit Formülü Brucella (Wright) Yabani Ot Polenleri
Ferritin Lupus Antikoagülan Brucella (Rose Bengal)
Fibronektin Pıhtılaşma Zamanı TÜMÖR BELİRTEÇLERİ
Fibrinojen Protrombin Zamanı(PTZ) AFP Total  PSA
Faktör II Protein C Aktivitesi Beta 2 Mikroglobulin Free PSA
Faktör V Protein S Aktivitesi Ca 125 İmmuno Elektroforezi
Faktör V Leiden mut. Prot.gen.Mutasyonu Ca 19-9 Kalsitonin
Faktör VI Retikülosit Sayımı Ca 15-3 NSE
Faktör VII Sedimantasyon 1-2 hr Ca 72-4 5-Nükleotidaz
Faktör VIII CEA Plasental ALP
MİKROBİYOLOJİ CYFA 21-1 Prostatik Asit Fosfataz
Abse Kültürü Kanda Plasmodium Protein Elektroforezi
Antibiyogram Kulak Kültürü
Anti- Sperm Antikoru Kist Hidatik Spesifik IgE
Balgam Kültürü Legionella Ab
Boğaz Kültürü Mantar Kültürü
Burun Kültürü Myc.Hominis Kültürü
Chlamydıa Antijeni Nasal Smear
Cl.difficile Toxin A Rose Bengal
Dışkıda Gizli Kan Rotavirüs
Dışkıda Hazım Selofan Bant Lam İnc.
Dışkıda Amip Soğuk Aglütinasyon
Dışkıda Parazit (GPY) Spermiyogram
Dışkı Kültürü Sperm Kültürü
Direkt Gram Boyama Sperm Yıkama
Direkt Mantar Mik. Strep A
Ekinokok IHA TBC.Loewenstein
Heterofil Antikor TBC.Bactec
  Teksifle ARB.Aranması
  TBC.DNA PCR
  TPHA
  Üreoplazma
Üretral Akıntı Kültürü
Vagen Kültürü
Yara Kültürü

Kurumsal | Testlerimiz | Araştırmalar | Linkler | Haberler | Site Haritası | İletişim


  Akademi Tanı Laboratuvarı
Valikonağı Cd Şakayık Sk Park Palas Ap.
No:67/3 Nişantaşı/İstanbul
Telefon: 0212 225 79 34   
E-Mail: akademi@akademitani.com